Kişisel web sayfama hoş geldiniz.

portreMarmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1990 yılında birincilikle mezun olduktan sonra, 1991-1993 yılları arasında Bilim İlaç Sanayi A.Ş.’nde Kalite Kontrol laboratuvarında analist olarak çalışmış; 1993 yılında Arş.Gör. kadrosuna atanmıştır.

Prof.Dr. Sevim Rollas danışmanlığında yürütülen “p-Aminobenzoik asit hidrazidinden türeyen bazı hidrazonlar üzerinde çalışmalar” konulu yüksek lisansını 1992 yılında ve  “Sübstitüe arildiazonyum tuzlarının etil asetoasetat’la kenetlenme ürünleri ve bunlardan oluşan 2-pirazolin-5-on türevlerinin sentezi ve spektral verileri” konulu doktora tezini 1997 yılında tamamlamıştır.

Doktora tezi 1998 yılında Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülüne layık görülmüş, aynı yıl eğitim-öğretime verdiği hizmetleri ve gösterdiği üstün başarı nedeniyle, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kendisine Üstün Başarı Ödülü verilmiştir.

2003 Yılında doçent, 2009 yılında profesör kadrosuna atanmıştır.

Science Citation Index (SCI) tarafından taranan uluslararası dergilerde hakemlikleri ve yayın kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Makromoleküler hedef olan Hepatit-C NS5B polimeraz, COX-2 enzim inhibitörü olası antikanser model bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması konuları araştırma konuları içinde yer almıştır.

KongredeSCI tarafından indekslenen uluslararası hakemli dergilerde 32 araştırma ve 6 derleme makalesi, SCI dışındaki uluslararası dergilerde 11 araştırma ve bir derleme makalesi olmak üzere toplam 50 makalesi bulunmaktadır. Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 69 uluslararası ve 46 ulusal bildirisi mevcuttur.

 

FBS2008

2008 Yılında ,”4-Thiazolidinones: A Novel Class as Hepatitis-C Virus NS5B Polymerase Inhibitors”, başlıklı yayını ile  1,3-tiyazolidin-4-on yapısında bileşiklerin Hepatit-C NS5B polimeraz inhibitörü olduğu bilgisini dünya literatüründe ilk tanımlayan kişi olmuştur.

proje-pazarARGE proje pazarlarına katılmış olan olan Küçükgüzel’in, 7 adet Türk Patent Enstitüsü ve 5 adet uluslararası patent başvuruları bulunmaktadır. Bunlardan “ETODOLAC DERIVATIVES AS HCV NS5B POLYMERASE INHIBITORS” ve THIOSEMICARBAZIDES AND TRIAZOLES DERIVED FROM ETODOLAC AND THEIR SYNTHESES” başlıklı uluslararası patentleri tescil edilmiş, 2 adet Türk patent Enstitüsü patenti ise valide edilmiştir.

Eserlerine alanında toplam 1937 (Web of Science) atıf yapılmış olup, h indeksi 17’dir.  “Biological Activities of Hydrazone Derivatives” başlıklı derlemesi Molecules dergisinde en fazla atıf alan (535) yayındır. Elsevier” Veritabanına Göre En Çok Okunan 500 Makale Arasında makaleleri yer almaktadır.

TÜBİTAK-1002, 1003 programları ile, M.Ü. BAP birimi tarafından desteklenen çeşitli projelerde yürütücü olarak yer almıştır.  TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “SB0104-Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları” Çağrı Programında “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi ile kabul edilmiştir.

research-group.jpg

Danışmanlığında yürütülen 5 adet doktora tezi, 6 adet yüksek lisans tezi, 32 adet tezsiz yüksek lisans bitirme projesi tamamlanmış olup, 1 adet doktora tezi, 1 adet yüksek lisans tezi ve 3 adet tezsiz yüksek lisans dönem projesi devam etmektedir. Danışmanlığını sürdürdüğü bir doktora öğrencisi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AbD’na öğretim üyesi olarak yetiştirilmektedir. Danışmanlığı tamamlanan doktora öğrencilerinden bir tanesi ÖYP programından, Sivas Cumhuriyet Üniv. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, bir tanesi de Eczacıbaşı Monrol İlaç A.Ş.’nde araştırmacı, diğer bir tanesi de TÜBİTAK-MAM’da Malzeme Bölümünde doktora sonrası araştırmacı ve proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

M.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneğinin Kurucu üyesi olan Prof.Dr. Küçükgüzel, halen Derneğin Yönetim kurulu başkanıdır.

DekanProf.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel aynı zamanda M.Ü.Haydarpaşa Yerleşkesi sorumlusudur. Prof.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel, Marmara Üniversitesi Strateji-Geliştirme ve BAPKO komisyonları üyesidir. Aynı zamanda Rektörlüğe bağlı, M.Ü. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİPAM), M.Ü.Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (eskar) Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine 02.07.2015 tarihinde vekaleten, 15.07.2015 tarihinde asaleten atanan Prof.Dr. Küçükgüzel, bu görevine 21.07.2016 tarihinde tekrar vekaleten, 31.07.2017 tarihinde ise asaleten atanmıştır.

PCh-dept.jpg

Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği üyesi ve M.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AbD öğretim üyesi olan Küçükgüzel, akademisyen Prof.Dr.İlkay Küçükgüzel ile evli olup, iki kız çocuk annesidir.

 

ilkay.jpg  family.jpg

Reklamlar